Domácí péče

Služby domácí zdravotní péče jsou podstatnou součástí zdravotnických služeb. Sestřička vám nabízí veškeré úkony spojené s domácí péčí o pacienty, a to nonstop, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Domácí hospitalizace

Domácí hospitalizace se uplatňuje zejména u pacientů  v pooperačním a poúrazovém stavu, kdy není nutná nemocniční hospitalizace, ale jejich zdravotní stav zároveň vyžaduje klid na lůžku a specializované, odborné ošetřování.

Dlouhodobá domácí péče

Dlouhodobá domácí péče se zaměřuje na pacienty s chronickým onemocněním, především onkologického, plicního, neurologického a psychiatrického rázu. Tento typ péče v sobě snoubí zdravotní i sociální služby a po dobu několika měsíců nebo i let usnadňuje dlouhodobě nemocným průběh jejich léčení.

Preventivní domácí péče

Preventivní domácí péče je vhodná pro pacienty, u kterých jejich lékař předepsal pravidelné sledování zdravotního stavu. Například měření glykémií, krevního tlaku nebo odběry krve.

Domácí hospicová péče

Jedná se o nejnáročnější domácí péči z hlediska spolupráce ošetřovatelů a rodiny. Domácí hospicová péče je určena pro pacienty v preterminálním nebo terminálním stadiu života. Klientovi se maximálně snažíme ulehčit konečnou fázi jeho nemoci a života, ošetřovatelé eliminují symptomy toto období doprovázející, jako jsou bolest, dušnost nebo delirium. Mírníme pacientovo fyzické i psychické utrpení v jeho přirozeném domácím prostředí.

Služby pro rodinu a domácnost

Služby pro rodinu a domácnost jsou sociálního rázu a zkvalitňují a ulehčují klientovi život. Určené jsou především pro seniory a maminky s malými nebo nemocnými dětmi. Mezi úkony poskytované v rámci služeb pro rodinu a domácnost patří:

Praha
Budějovická 778/3
140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 05752779
DIČ: CZ05752779