Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče plně zastupuje zdravotní péči nemocničních lůžkových zařízení. Ve známém prostředí nemocný dostává kvalifikované, odborné ošetření, minimálně na stejné úrovni jako během hospitalizace. Domácí péče s sebou nese nepopiratelné výhody. Zdravotní sestra není rozptýlena jinými úkoly, tudíž svou pozornost plně soustředí na potřeby pacienta. Vytváří se atmosféra větší důvěry a nemocný se cítí uvolněnější. Domácí prostředí s sebou přináší lepší psychickou pohodu a ta celý proces uzdravování usnadňuje a mnohdy i urychluje. Zároveň se minimalizuje riziko přenosu nemocničních infekcí.

Současně se zdravotními službami poskytujeme i terénní pečovatelskou péči. Nikdy vás v nemoci nenecháme samotné.

Pro koho je domácí zdravotní péče vhodná?

Pro každého, kdo ji potřebuje. Domácí zdravotní péči dělíme do několika základních skupin, přičemž jednotlivé služby na sebe vzájemně navazují nebo se prolínají podle aktuálních potřeb nemocného.

  • Domácí hospitalizace je vhodná především pro pacienty v pooperačním nebo poúrazovém období, kdy zdravotní stav nemocného vyžaduje klidový režim na lůžku a odborné ošetřování, jako například pravidelné převazy, aplikace injekcí, infuzí nebo laváží.
  • Dlouhodobá domácí péče pomáhá pacientům zvládat chronická onemocnění, zejména onkologického, plicního, neurologického a psychiatrického charakteru. Dlouhodobá péče je v tomto případě poskytována v řádu měsíců nebo let a často je kombinovaná i se sociálními službami.
  • Preventivní domácí péče slouží pacientům, u nichž lékař doporučil pravidelné sledování zdravotního stavu, včetně odborných záznamů jako například kontrola hodnoty hladiny cukru v krvi, krevního tlaku nebo pravidelné odběry krve. Objektivní informace o zdravotním stavu se okamžitě předávají lékaři.
  • Domácí hospicová péče je určena pro pacienty a jejich rodiny v terminálním stádiu života nemocného. Služby domácího hospice mírní pacientovo fyzické i psychické utrpení.

Jak si zajistit službu domácí zdravotní péče?

Domácí zdravotní péče je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Po běžném vyšetření lékař stanoví formu a cíl domácí péče, včetně doporučené frekvence návštěv. Naše sestra podle tohoto doporučení spolu s pacientem vypracuje ošetřovatelský plán, kterému se jednotlivé návštěvy přizpůsobí. Lékař je pravidelně a přesně informován o aktuálním průběhu léčby i o zdravotním stavu pacienta.

Jak je to s úhradou domácí péče?

Domácí zdravotní péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou v rozsahu, který stanoví ošetřující lékař. Žádné skryté ani vedlejší poplatky se neplatí.

Kde požádat sestry domácí péče o pomoc?

Chcete se uzdravovat v pohodlí domova? Najděte tým našich sester co nejblíže vašemu bydlišti a kontaktujte nás. Rádi vám vše vysvětlíme, se vším pomůžeme a pak už se o vás začneme pravidelně starat. Ničeho se nebojte. Naše sestry mají srdce na pravém místě. Laskavost a vlídnost je jim naprosto přirozená.