Pobytová zařízení

Naším cílem vždy bylo a bude pomáhat každému, kdo naši pomoc potřebuje a my jsme schopni mu ji poskytnout. Nezapomínáme tedy ani na klienty seniory, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou využívat naše terénní zdravotní nebo pečovatelské služby a potřebují jinou péči. Péči v místě, které jim nahradí domov, bude pro ně pohodlné, bezpečné a kde se o ně někdo postará odborně, a zároveň s laskavostí a úsměvem na tváři.

Přesně takovými místy jsou AHC Centra pro seniory, rozmístěná po celé republice tak, aby byla svým klientům, a hlavně jejich rodinám co nejblíž.

AHC Centrum, domov, ve kterém jste milováni

AHC Senior centra je stále se rozrůstající síť domovů pro seniory, ale i pacienty trpící demencí, kde se klienti skutečně cítí jako doma. Milovaní a opečovávaní.

Zkušený a pečlivě vybíraný personál v těchto domovech pracuje ne kvůli práci, ale kvůli poslání pomáhat druhým. To se odráží na pohodové a domácké atmosféře.

Díky vhodně uzpůsobenému vybavení a zařízení se tu klienti cítí pohodlně. Senioři jsou v lepší psychické kondici a necítí se nedobrovolně vystěhování  ze svých vlastních domovů. Jsou v místě, kde je jim poskytována plná zdravotní a sociální péče. Nacházejí nový domov, nové přátele a novou naději.