Pobytová zařízení

Jsme největší český nestátní poskytovatel terénní a lůžkové zdravotní i sociální péče. V ČR působíme od roku 2011, nyní už v 11 krajích. Sestřička.cz je síť více než 20 poboček, jež nabízí služby terénních zdravotních sester a pečovatelek. Spravujeme také 10 domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a 4 zdravotnická zařízení. Díky vhodně uzpůsobenému vybavení a zařízení se tu klienti cítí pohodlně. Senioři jsou v lepší psychické kondici a necítí se nedobrovolně vystěhování ze svých domovů. Jsou v místě, kde je jim poskytována plná zdravotní a sociální péče.