Sociální služby

V životě člověka může nastat moment, kdy mu péče o sebe samotného i domácnost přeroste přes hlavu. Vinou nemoci, věku nebo jiných okolností přestává zvládat své základní životní potřeby. Někomu podá pomocnou ruku rodina někdo zůstává na nepřízeň osudu sám. Přicházejí myšlenky na opuštění domova a umístění v pobytovém zařízení. Toto je ovšem až krajní řešení. My máme jiné. Pohodlnější. Terénní sociální služby právě pro lidi hendikepované, seniory, ale i pečující blízké osoby, které už tuto povinnost nezvládají. Pomáháme potřebným prodloužit dobu, kdy mohou být ještě částečně samostatní ve svém domácím prostředí. V různých regionech naší republiky poskytujeme tyto sociální služby: