O domácí zdravotní péči víme vše. Jsme připraveni Vám být plně nápomocni nejen při Vaší péči o pacienta včetně související administrativy, ale i s jakoukoliv radou s oborem domácího ošetřování související. 

Praktickým lékařům a ošetřujícím lékařům zdravotnických zařízení nabízíme zejména pomoc při těchto úkonech:

     Indikace k zavedení DP

DP hrazená zdravotním pojištěním pacienta je možná pouze v případě, že pokyn k jejímu zahájení vydá praktický lékař pacienta (na dobu maximálně 3 měsíce) anebo ošetřující lékař při ukončení pobytu ve zdravotnickém zařízení (na dobu maximálně 14 dnů).
Poukaz na indikaci DP je označen jako tiskopis č. 06/DP (VZP-06dp/1996). Indikace musí obsahovat základní údaje pacienta, přesnou specifikaci rozsahu péče vyznačenou časovými kódy „ošetřovacích návštěv“ (maximálně tři kódy pro jeden den – tři hodinové návštěvy denně, včetně víkendů a svátků) a materiálové kódy výkonu. Maximální frekvenci návštěv ruší signální kód 06324 při poskytování domácí hospicové péče. Naše pobočky agentury domácí péče poskytují: akutní domácí péči, paliativní obecnou péči a domácí hospicovou péči.

    Zahájení domácí péče

DP po propuštění ze zdravotnického zařízení se zahajuje druhý den po propuštění. DP předepsaná praktickým lékařem se zahajuje ke dni uvedenému na poukazu. Při první návštěvě se sestra seznámí s pacientem i jeho domácím prostředím a zahajuje dle individuálního ošetřovatelského plánu péči až do doby jejího ukončení. Je-li pacient během DP hospitalizován a po jeho návratu domů platnost poukazu vypršela, vystavuje lékař nový platný poukaz.

   Prodloužení péče

V případě, že pacient vyžaduje péči i v období po uplynutí platnosti poukazu, je nutné vyplnit poukaz nový. U pacientů, u nichž předpokládáme pokračování péče upozorníme včas lékaře na nutnost prodloužení poukazu tak, aby nedošlo k nečekanému přerušení péče.

  Změna indikace

Vyžaduje-li aktuální zdravotní stav pacienta změnu indikace je nutné vystavit aktuální poukaz. Ten je platný ode dne zahájení (vyznačeném na poukaze) a původní poukaz se stává neplatným.

  Hrazení DP

Splňuje-li poukaz veškeré náležitosti, je domácí péče plně hrazená zdravotní pojišťovnou pacienta. Je tedy důležité, aby tento poukaz:

  • byl vystaven praktickým nebo ošetřujícím lékařem lůžkového zařízení po ukončení hospitalizace, nikdy ne ambulantním specialistou
  • byl v rozsahu maximálně tří hodin denně
  • měl dobu trvání 3 měsíce/14 dní


   Kódy výkonů:

06311 Zavedení, ukončení domácí péče 0:60
06313 Ošetřovací návštěva domácí péče typ I. 0:30
06315 Ošetřovací návštěva domácí péče II. 0:45
06317 Ošetřovací návštěva domácí péče III. 0:60
06318 Ošetřovací návštěva domácí péče IV. 0:15
06319 Fyzická asistence při poskytování domácí péče 0:30
06321 Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním prostředí - materiál
06323 Odběr biologického materiálu - materiál
06325 Aplikace parenterální hydratace, výživy a léčby bolesti - materiál
06327 Ošetření stomií - materiál
06329 Lokální ošetření - materiál
06331 Klysma, výplach, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů - materiál
06333 Aplikace inhalací, p.o., s.c., i.m., i.v. a další aplikace léčiv - materiál
06135 Výkon sestry v době od 22 do 6 hodin - podle základního kódu
06137 Výkon sestry v den pracovního klidu nebo volna podle základního kódu

 

Kontakty na naše pobočky DP + DD


Pobočky
 
  Zdravotní pojišťovny s kterými spolupracujeme
Každá pobočka spolupracuje s jinými pojišťovnami.